Middelbaar onderwijs populairder dan basisonderwijs

Door Bregje Rooijendijk - 22 Augustus 2008 16:23 - 1179 vertoningen

Waar eerder al grote belangstelling was voor de nieuwe universitaire pabo, lijkt nu ook het animo voor het lerarenvak op middelbare scholen te groeien. De populariteit van de 'gewone' pabo neemt nog steeds af.

Geld grote rol

Uit cijfers van de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) blijkt dat zich dit jaar 7.240 studenten gemeld hebben voor de lerarenopleidingen. Dit is 15 procent meer dan vorig jaar. Het ministerie van onderwijs denkt dat de voorgenomen salarisstijging een belangrijke oorzaak is van deze ontwikkeling. Of met deze extra studenten het lerarentekort kan worden ondervangen is nog onduidelijk.

Pabo niet geliefd

Op de pabo, waar studenten worden opgeleid tot basisschoolleraar, hebben zich dit jaar juist minder studenten gemeld dan vorig jaar. Voor het aankomend studiejaar hebben zich 8.392 studenten ingeschreven, in 2006 waren dat er nog 9.704. Ook Stageplaza.nl merkt dat er steeds meer vraag dan aanbod ontstaat waar het gaat om stagiairs in het basisonderwijs.

'Superpabo' wel geliefd

De universitaire pabo daarentegen had dit jaar meer aanmeldingen dan zij aan kon. Ondanks het feit dat deze opleiding pas dit jaar van start gaat, zijn er drie keer zoveel inschrijvingen ontvangen als er plaatsen zijn. Voor de 50 plekken die de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) heeft, hebben zich ruim 150 mensen aangemeld.

Bron: NRC.nl