Plasterk gaat bindend studieadvies onderzoeken

Door Bregje Rooijendijk - 25 Augustus 2008 13:39 - 977 vertoningen

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) en de Socialistische Partij (SP) toonden eerder bezorgdheid over de toename van het aantal klachten over het bindend studieadvies (BSA). Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Plasterk heeft besloten het BSA te onderzoeken.

LSVB: instellingen verzaken

Het BSA is een maatregel waarbij eerstejaars studenten, die, volgens de opleiding onvoldoende studiepunten hebben behaald, van de instelling verwijderd kunnen worden. Dit kan echter alleen onder bepaalde voorwaarden. Volgens de LSVB wordt door veel instellingen niet aan deze voorwaarden voldaan. De vakbond en ook de SP verzochten Plasterk dan ook onderzoek te doen naar het BSA.

Eerst een waarschuwing

Volgens van Dijk, woordvoerder SP, moet het toezicht op het BSA verbeterd worden. "Studenten moeten op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden en zij moeten ruim op tijd geïnformeerd worden. Sommige studenten krijgen pas na aanvang van het nieuwe studiejaar te horen dat ze moeten vertrekken, dat moet echt eerder." Plasterk zal na het onderzoek bepalen of er maatregelen worden genomen.

Bron: SP.nl