Meer geld voor studerende leraar

Door Bregje Rooijendijk - 29 Augustus 2008 18:31 - 1169 vertoningen

Van 7 miljoen naar 18 miljoen. De enorme interesse voor de lerarenbeurs maakte deze forse verhoging noodzakelijk. Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zag zich genoodzaakt het subsidiebudget te verhogen toen bleek dat er tien keer meer aanvragen werden gedaan dan verwacht.

Tot de tiende macht

Leraren kunnen maximaal 3.500 euro aanvragen om een hogere bevoegdheid te halen, hun professionele niveau te verhogen, hun vakkennis te verbreden of zich te specialiseren. Zij kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de Informatie Beheer Groep. Waar Plasterk had verwacht dit jaar tussen de 700 en 1500 aanmeldingen binnen te krijgen, waren dat er 7460.

Grof geld

Zes van de tien aanvragen komen van basisschoolonderwijzers. 30% van de aanvragen komt vanuit het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van alle leraren die een beurs aanvragen, kiest voor een (universitaire) masteropleiding. Voor de aankomende termijn stelt Plasterk 18 miljoen beschikbaar. In januari gaat een tweede aanvraagtermijn in, waarvoor 19 miljoen voorhanden is. De lerarenbeurs is, net als docenten stages, onderdeel van het actieplan Leerkracht Van Nederland. Dit plan moet het beroep van docent aantrekkelijker maken en het niveau van docenten opschroeven.