Toekomstperspectief HBO’er gunstig

Door Bregje Rooijendijk - 29 Augustus 2008 13:14 - 1574 vertoningen

Begin deze week verscheen voor de zeventiende keer de jaarlijkse HBO-monitor van de HBO-raad. Uit dit arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde hbo'ers blijkt onder meer dat het gemiddelde brutoloon hoger ligt dan vorig jaar, de werkloosheid is afgenomen en dat starters steeds vaker werk vinden dat goed aansluit op diens opleiding.

Werkloosheid daalt, loon stijgt

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bruto maandloon gemiddeld €2.180 bedraagt. Ten tijden van het vorige onderzoek lag het gemiddelde maandloon nog op €2.140. Het gemiddelde uurloon ligt daarmee op €14,20 bruto per uur. Uit het vorige onderzoek bleek dat dit uurloon op €14,10 lag. Ook met de werkloosheid is het gunstiger gesteld. Van alle afgestudeerden die zich op de arbeidsmarkt aanbieden, is 3,1% werkloos. Dit is 1% lager dan in het vorige meetjaar.

Stage: goede voorbereiding

Waar het gaat om de opleiding als basis om te starten op de arbeidsmarkt, vindt 60% van de afgestudeerden dat de opleiding een goede basis vormt. De voorbereiding op de actuele beroepspraktijk, onder meer het lopen van stages, wordt gewaardeerd met het gemiddelde rapportcijfer van 6,6. De oud-studenten hebben over het algemeen een positief oordeel over de gevolgde studie. Zij waarderen de kwaliteit van de docenten, het studieprogramma en de voorbereiding op de arbeidsmarkt met een ruime voldoende, aldus de HBO-raad.

Banen voor het oprapen

Ook lijkt het voor hbo'ers gemakkelijker geworden een baan te vinden na het afstuderen. Van alle hbo-studenten die in het jaar 2005-2006 afstudeerden had 96,9% voor eind 2007 een baan gevonden. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van het jaar daarvoor. Oud-studenten vinden tevens sneller een baan die aansluit bij hun opleiding. Dit percentage is gestegen van 82% naar 84%. Tenslotte is ruim twee derde van de werkende hbo'ers tevreden met zijn functie.

Bron: hbo-raad.nl