Stagefonds voor zorgsector gestart

Door Bregje Rooijendijk - 10 September 2008 19:58 - 1652 vertoningen

Een prognose van de tekorten binnen de zorgsector heeft uitgewezen dat er de komende jaren meer stageplaatsen nodig zijn. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie een stagefonds ingesteld. Dit stagefonds is deze week van start gegaan.

Verklein de lasten, vergroot de lusten

Zorginstellingen die in het afgelopen studiejaar stageplaatsen hebben geboden, kunnen een vergoeding krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze instellingen ontvangen nog deze week een brief die tot half oktober kan worden ingestuurd. De regeling is dusdanig vormgegeven dat de administratieve lasten voor de zorginstellingen zo beperkt mogelijk zijn. VWS heeft daarbij samengewerkt met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, CFI, de IB-groep, de mbo-raad, de hbo-raad en Calibris.

Stagefonds bedraagt 65 miljoen euro

Het stagefonds is tot stand gekomen in overleg met sociale partners in de zorg. In totaal is voor het studiejaar 2007-2008 59 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot 65 miljoen in 2010 en 2011. De vergoeding varieert van €1.701,- tot €3.257,- voor een volledige stageplaats, afhankelijk van de soort opleiding. De financiële impuls draagt bij aan de in- en doorstroom van zorgpersoneel en de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Nog dit jaar ontvangen de zorginstellingen het geld.

Bron: Minvws.nl