Extra stages verhelpen tekort doktersassistenten

Door Laura Geenen - 15 September 2008 16:53 - 2623 vertoningen

Uit onderzoek is gebleken dat er op het moment een groot tekort aan doktersassistenten is. Volgens het onderzoek zou dit verholpen kunnen worden door van de vacatures stageplaatsen te maken. Door het onlangs geopende stagefonds wordt dit misschien mogelijk.

Tekort aan stages

Momenteel is er een groot tekort aan doktersassistenten. Zo blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Calibris. Uit het onderzoek is gebleken dat het huidige tekort terug te dringen is door meer stageplekken te creëren. Volgens het onderzoek was er in 2007 plek voor 1400 stagiairs terwijl er 3200 studenten waren die stage moesten lopen. Hierdoor lopen studenten vertraging op met hun studie. De vertraging van de studie heeft als gevolg dat de doorstroom van personeel steeds kleiner wordt.

Van alle Nederlandse huisartsenposten heeft ongeveer 80 procent een vacature voor doktersassistent. Van alle huisartsenpraktijken heeft een kwart een vacature. Dit tekort zal de komende jaren nog verder oplopen als er geen actie wordt ondernomen. Door meer stageplaatsen te creëren kan het tekort tijdelijk verholpen worden en zal de doorstroom van personeel verbeteren.

Stagefonds voor meer stageplekken

Niet alleen het tekort aan stageplekken voor doktersassistenten is groot, maar in de gehele zorg is er een tekort aan stageplaatsen. Zoals Stageplaza al eerder vermeldde is er om dit te verbeteren door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een speciaal stagefonds in het leven geroepen. Het geld is bedoeld voor zorginstellingen die dit studiejaar (2007-2008) stageplaatsen aanbieden in de zorgsector. Dit fonds moet er voor gaan zorgen dat er meer stageplaatsen en een betere begeleiding komt. Met dit fonds kan dus ook het tekort aan doktersassistenten opgelost worden.

Lees hier meer over het stagefonds.