Makelaars voor maatschappelijke stages

Door Laura Geenen - 22 September 2008 17:54 - 754 vertoningen

Maandag 22 september. Vandaag ontvangen 17 maatschappelijke makelaars hun certificaat van de opleiding Maatschappelijke Makelaars. Zij gaan bemiddelen tussen stagiaires en organisaties voor vrijwilligers werk.

Koppelen en ondersteunen stagiaires

De opleiding voor maatschappelijke makelaars is bedoeld voor mensen die nu vaak bezig zijn met ondersteuning en werken bij vrijwilligerscentrales, gemeenten en welzijnsorganisaties. Het doel van maatschappelijke makelaars is maatschappelijke stagiairs en stageorganisaties koppelen en ondersteunen. Ze vervullen deze functie op zowel regionaal als landelijk niveau. In het najaar van 2008 er nog meer opleidingen volgen voor maatschappelijke makelaar.

Initiatief project

Het initiatief voor deze opleiding is van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). MOVISIE leidt de eerste lichtingen maatschappelijk makelaars op. MOVISIE is een kenniscentrum voor advies en kennis over maatschappelijke ontwikkelingen. Als er in het najaar meer opleidingen volgen zal MOVISIE de opleidingen overdragen aan de provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze CMO's gaan makelaars in hun eigen regio opleiden.

Extra hulp bij stage

Het grote voordeel voor stagiaires is dat zij terecht kunnen bij een instantie die hun extra hulp kan bieden bij het zoeken naar een stage of kan helpen met problemen die zich voordoen. Zij zijn professionals die opgeleid zijn om te bemiddelen tussen deze twee groepen. Door de bemiddeling van deze makelaars worden er niet alleen meer stagiairs geholpen, ook scholen zijn gebaad bij wat extra hulp.

Bron: MOVISIE