Extra geld voor internationale projecten

Door Laura Geenen - 25 September 2008 17:09 - 1487 vertoningen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft twee miljoen euro extra uitgetrokken voor de internationalisering van het beroepsonderwijs. Met dit geld wil het ministerie meer Nederlandse studenten kennis op laten doen in het buitenlandse bedrijfsleven.

Programma Internationalisering Beroepsonderwijs

Het project waar nu twee miljoen euro voor beschikbaar is gesteld is het Programma Internationalisering Beroepsonderwijs (PIB). Het PIB is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Dit doen zij in samenwerking met de mbo- en hbo-raad en MKB Nederland. Door middel van dit project kunnen mbo- en hbo-instellingen hun studenten meer en betere internationale ervaringen op laten doen.

Gunstige samenwerkingsmogelijkheden

Onderwijsinstellingen kunnen bij PIB een voorstel indienen. Per aanvraag is 50.000 tot 75.000 euro per onderwijsinstelling beschikbaar. Het voorstel dat de onderwijsinstelling indient, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De projecten moeten ervoor zorgen dat er gunstige samenwerkingsmogelijkheden ontstaan tussen Nederland en buitenlandse bedrijven.

Internationale stages

Een van de belangrijkste onderdelen bij de internationalisering van studenten is het studeren en stage lopen in het buitenland. Door gedurende een lange periode in het buitenland te verblijven doe je als student veel kennis op over andere culturen. Tijdens een stage in het buitenland zie je als stagiair hoe buitenlandse bedrijven te werk gaan. Naast de ontwikkelingen die een stagiaire zelf doormaakt neemt de stagiair ook een heleboel kennis mee naar Nederland. Deze kennis kan vervolgens door het Nederlandse bedrijfsleven weer opgepikt worden.

Bron: Ministerie van OCW