Gemeenten dragen bij aan verbeteringen stagemarkt

Door Bregje Rooijendijk - 25 September 2008 16:44 - 774 vertoningen

De stagemarkt functioneert als een echte markt. Is de vraag groter dan het aanbod dan verschuift het evenwicht naar de aanbieders en vice versa. De vier grote steden proberen een continue evenwicht te bewerkstelligen door de rol van gemeenten bij stage- en leerwerkinitiatieven te vergroten.

Gelijke kansen

Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een continue evenwicht tussen vraag en aanbod. Bij een ongelijke verdeling in het nadeel van de stagebedrijven, ontstaan tekorten aan stagiairs. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod ontstaan verdringingsverschijnselen. Hbo'ers verdringen mbo'ers, mbo'ers die gedurende een lange periode stage moeten lopen verkleinen op hun beurt weer de kansen voor mbo'ers en vmbo'ers met kortere stageperiodes.

Gemeentelijke taken

De rol van gemeenten kan op het gebied van vraag en aanbod van grote betekenis zijn. Op dit moment nemen gemeenten al een aantal taken voor hun rekening. Zo stelt elke gemeente binnen de G4 informatie ter beschikking over de plaatselijke arbeidsmarkt. Gemeenten houden zich tevens bezig met het promoten van het ter beschikking stellen van stages. Gemeenten bieden ook zelf stages aan en steunen stagewervings- en stageverbeteringsprojecten.

Stage-Actie-Plan

De G4 steden willen hun beleid ten aanzien van de stagemarkt optimaliseren. Van belang is om te kijken hoe de gemeentelijke regierol op de stagemarkt het best vorm gegeven kan worden. Om deze reden is een Stage-Actie-Plan opgesteld. Dit plan beschrijft de rollen van een gemeente bij de lopende en nieuwe stage-activiteiten die vanuit het gemeentelijk onderwijs- en economisch beleid van primair belang zijn. Op deze manier wordt getracht structurele verbeteringen aan te brengen binnen de stagemarkt.

Bron: Nicis Institute