Algemeen jaar voor nieuwe mbo’ers

Door Bregje Rooijendijk - 8 September 2008 13:50 - 1246 vertoningen

Niet alleen de hoofdfase van het middelbaar onderwijs is aan veranderingen onderhevig, ook het eerste jaar zal niet hetzelfde blijven. Vanaf september 2010 volgen nieuwe mbo-scholieren eerst een algemeen oriëntatiejaar en kiezen ze daarna pas voor een specifiek profiel.

1 op 10 mbo'ers stopt

Hoewel het middelbaar onderwijs met 500.000 huidige studenten de grootste onderwijssector binnen Nederland vormt, kampt het mbo met een slecht imago. Doordat veel jongeren op het vmbo nog niet weten wat ze willen, kiezen ze op het mbo vaak een verkeerde opleiding. Vooral in de twee laagste niveaus is de uitval hoog. Volgens een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau stopte drie jaar geleden bijna één op de tien mbo'ers voortijdig met de opleiding.

Eerst denken, dan doen

Om deze cijfers terug te dringen wordt een algemeen oriëntatiejaar ingevoerd. Dit houdt in dat eerstejaars mbo'ers vanaf volgend jaar niet direct een specifieke richting hoeven te kiezen. Ze schrijven zich eerst in voor een algemeen jaar binnen één van de circa twintig 'domeinen', zoals techniek, zorg of economie. Pas na dit oriëntatiejaar kiezen de scholieren voor een profiel.

52 miljoen extra

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO-Raad: "We verwachten er veel van. Het zijn zeker geen snuffelstages, maar een volwaardig eerste jaar met veel kennisoverdracht, zowel van vakkennis als algemene vaardigheden. De aansluiting van vmbo op mbo wordt beter." Staatssecretaris van Bijsterveldt heeft gezegd ruim 52 miljoen euro extra te willen investeren in de aanpak van schooluitval.

Bron: AD.nl