Maatschappelijke stage, leerwerkplek of BPV-plaats?

Door Bregje Rooijendijk - 8 September 2008 16:21 - 1311 vertoningen

Stages en leerwerkplekken vormen de voornaamste punten waarop onderwijs en arbeidsmarkt elkaar treffen. Jaarlijks lopen ongeveer een half miljoen jongeren vanuit het vmbo, mbo en hbo stage. Er is een aantal verschillende stagevormen te onderscheiden, zoals de leerwerkplek en de maatschappelijke stage.

Stages; jaarlijks een half miljoen!

Een ruwe schatting, gebaseerd op de aanname dat de helft van de vmbo-, mbo- en hbo-deelnemers gedurende een schooljaar een kortere of langere tijd in een stagebedrijf verblijft, geeft aan dat er jaarlijks ruim een half miljoen stages georganiseerd worden. Ieder jaar volgen ongeveer een miljoen jongeren een vmbo-, mbo- of hbo-opleiding waarvan een stage of een leerwerkplek onderdeel uitmaakt. Iets meer dan de helft van de stagebedrijven en -instellingen in Nederland biedt jongeren de kans om in de praktijk te leren.

Verschillende soorten stages

Binnen het vmbo is sprake van een (vooralsnog) niet verplichte oriënterende stage. Vmbo'ers in de praktijkstroom werken 1 tot 4 dagen bij een erkend leerbedrijf en zijn de andere dagen op school. De beroepspraktijkvorming (BPV) binnen het mbo wordt tevens georganiseerd in de vorm van een stage (BPV plaats) en omvat tussen de 20% en 80% van de opleidingsduur, afhankelijk van het opleidingsniveau en -soort.

Ook voor hbo-studenten is een verplichte stage onderdeel van de opleiding. Net als binnen het mbo zijn er op dit opleidingsniveau duale varianten, waarbij de stage een groter onderdeel uitmaakt van de opleiding.

Maatschappelijke stage

Vanaf 2011 wordt het ook voor iedere middelbare scholier verplicht om stage te lopen. Er zijn verschillende scholen, verspreid over heel Nederland, die hier al mee begonnen zijn. De maatschappelijke stage heeft tot doel jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleven.

Bron: Nicis.nl