Het nut van de Stageterugkomdag

Door Laura Geenen - 9 September 2008 14:16 - 2815 vertoningen

Tijdens de stage is er weinig contact met school. Om toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de stagiair is de stageterugkomdag in het leven geroepen. Maar wat gebeurt er precies op zo'n dag en wat is het voordeel voor de stagiair?

Wat is stageterugkomdag?

Gedurende de stage wordt er een aantal keer een dag georganiseerd waarop alle stagiairs bij elkaar komen. Tijdens deze dag is er ruimte om alle ervaringen met medestudenten te delen. Niet alleen studenten onderling, maar ook stagebegeleiders praten over de stage. Het doel van een stage is niet alleen om een kijkje te kunnen nemen in het bedrijfsleven, maar ook om je persoonlijk te ontwikkelen. Ook negatieve ervaringen komen hierbij aan bod. Zo kan een slechte ervaring binnen een stagebedrijf zorgen voor problemen. Tijdens de stageterugkomdag wordt er dan extra aandacht aan besteed en wordt er samen met de stagiair gekeken naar de juiste oplossing.

Niet alle stagiairs enthousiast over stageterugkomdag

Toch wordt de stageterugkomdag niet door iedereen als nuttig gezien. Vaak gaat het om een paar uur die je kwijt bent aan zo'n dag. Voor sommige stagiairs is dit een vervelende onderbreking van de werkweek of kost het veel reistijd. Vooral stagiairs die een leuke stage hebben vinden het vaak niet nodig om contact op te nemen met school. Daarnaast vinden zij dat een stageterugkomdag alleen maar extra werk met zich meebrengt. Zo moet er bijvoorbeeld een presentatie gegeven worden over de stage en het stagebedrijf. Ook de uitvoering van de stageterugkomdag laat soms te wensen over. Zo is er vaak onduidelijkheid over de tijden waarop de studenten aanwezig moeten zijn. Dit zorgt voor extra irritatie.

Een toegevoegde waarde voor de stage

De stageterugkomdag is een goed initiatief en belangrijk voor de ontwikkeling van de stagiair. Toch wordt het soms door slechte uitvoering niet als effectief gezien. Door in de toekomst voldoende aandacht te besteden aan de stageterugkomdag zal het voor iedere stagiaire een toegevoegde waarde van de stage zijn.