Hogescholen willen meer kwaliteit

Door Rogier Kind - 5 Januari 2009 14:04 - 2872 vertoningen

Hogescholen gaan hogere eisen stellen aan de kwaliteit van hun onderwijs. Dat staat in de discussienota die Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad vandaag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het Mauritshuis in Den Haag presenteert en waarover de hogescholen komende maanden in gesprek gaan met belanghebbenden.

"De opleiding zal meer eisen stellen aan de student en uitdagender worden", aldus Doekle Terpstra. Uit onderzoek onder afgestudeerden blijkt dat hogeschoolstudenten zelf een verzwaring van hun studie verlangen. Ongeveer 1 op de 5 studenten vond de moeilijkheidsgraad van de opleiding te laag. Maar ook de beroepspraktijk stelt hogere eisen aan de kennis waarover studenten moeten beschikken. Hogescholen moeten studenten uitdagen om innovatiever en ondernemender te worden als antwoord op een latere beroepspraktijk die sneller verandert en harder moet concurreren dan vroeger. Daarnaast worden studenten gedurende de opleiding geconfronteerd met vraagstukken die te maken hebben met burgerschapsvorming en een internationale oriëntatie, als noodzakelijke voorbereiding op een succesvolle carrière binnen of buiten Nederland. "De vandaag gepubliceerde discussienota formuleert de standaard waarin deze kwaliteitseisen worden vastgelegd", zegt de HBO-raad voorzitter.

Hogescholen kondigen vandaag ook aan meer te willen investeren in intakegesprekken, studiebegeleiding en steviger bindende studieadviezen. Dit om de hoge studie-uitval in de eerste maanden van de studie te verminderen. Terpstra: "We moeten er voor zorgen dat studenten zo snel mogelijk kunnen kiezen voor de studie die het best bij hun past. Een goede en tijdige verwijzing in het begin van de opleiding is daarom noodzakelijk." Ook willen de hogescholen de discussie aan over de huidige toelatingsregels naar het hoger onderwijs en over meer mogelijkheden tot bindende verwijzing (selectie) in het begin van de opleiding. "Tegelijkertijd moeten en zullen we niet vergeten dat juist veel van onze studenten afkomstig zijn uit families waar zij de eersten zijn die hoger onderwijs genieten en dus doen we er alles aan hen met een bachelordiploma te laten slagen. Maar dat mag niet ten koste gaan van onze kwaliteit", aldus Doekle Terpstra.

Tot slot gaan hogescholen meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de onderwijsorganisatie, zoals roostering, lesuitval en het aantal les- en contacturen. Uit het gezamenlijke studenttevredenheidsonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 43% van de studenten vindt dat de tentamenresultaten niet op tijd bekend worden gemaakt. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de besturen en docenten van hogescholen. "Als we meer van onze studenten verwachten mogen zij ook meer van ons verwachten", stelt Doekle Terpstra tot slot.

Bron: Hbo-raad.nl