Stage SMS Alert

Door Arjan Sinkeldam - 15 Mei 2009 12:25 - 1662 vertoningen

Stageplaza.nl is deze week begonnen met het versturen van de stage SMS Alert. De SMS Alert is een handig instrument dat het stagebedrijf in staat stelt direct na het accepteren van een sollicitant een gepersonaliseerde sms naar de kandidaat te versturen.

Hoe werkt het?

Wanneer de student solliciteert op een stage en het stagebedrijf accepteert deze dan krijgt het de optie de SMS online kosteloos te verzenden. De student wordt op de hoogte gesteld van de belangstelling en krijgt, indien gewenst door de het stagebedrijf, de naam en contactgegevens van de relevante bedrijfsfunctionaris met de oproep zo snel mogelijk contact op te nemen.

Stage SMS Alert, waarom?

Zowel bedrijven als studenten hechten veel waarde aan een snelle follow-up. De bemiddeling tussen werkgever en student is gebaat bij snelle en effectieve communicatielijnen tussen werkgever, student en Stageplaza.nl. De SMS Alert overbrugt het tijdsbestek tussen het accepteren van een sollicitatie door de werkgever en het reageren hierop van de student. Gebleken is dat er in de dienstverlening op dit terrein nog iets te winnen viel.

Innovatief Stageplaza.nl is voortdurend bezig met het verbeteren en innoveren van haar dienstverlening naar zowel het stagebedrijf als de student. Dit geldt niet alleen voor de dienstverlening, ook binnen het eigen arbeidsproces wordt er voortdurend gekeken naar relevante innovaties. Zo wordt het arbeidsproces continu geoptimaliseerd en blijft de beste dienstverlening gegarandeerd.

Innovatie is kernmerkend voor Stageplaza.nl als organisatie. De SMS Alert is de meest recente aanvulling op de dienstverlening van Stageplaza.nl.