Amsterdam subsidieert: meer stages minder werkloosheid

Door Arjan Sinkeldam - 27 Mei 2009 13:47 - 1470 vertoningen

Gemeente Amsterdam wil de werkloosheid onder jongeren met schooldiploma deels opvangen met gesubsidieerde stageplaatsen. Werkgever en stagiair beslissen vervolgens na een halfjaar of er een arbeidsovereenkomst uit het stageverband voortkomt.

Stage hoog op agenda gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam ziet in het subsidiëren van stageplaatsen een passend antwoord op de toenemende werkloosheid onder gediplomeerde schoolverlaters in haar stad. Deze zomer zullen er in Amsterdam naar verwachting weer zo'n 2000 à 3000 jongeren, met diploma, voor het eerst de arbeidsmarkt betreden. Om ook deze jongeren uitzicht op een geschikte baan te geven trekt de gemeente geld uit voor stageplekken in het bedrijfsleven te subsidiëren. Idee achter het plan is dat werkgevers en stagiaires eerder een arbeidsovereenkomst aangaan na een kennismaking- en inwerkperiode in de vorm van een stage.

Stage als stimulans voor de werkgelegenheid

Wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam rekent op zo’n 30 van de in totaal 250 miljoen euro die door het rijk is uitgetrokken om landelijk de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Met dit geld hoopt hij de werkgelegenheid te stimuleren en zo de gevolgen van de recessie voor jongeren met diploma enigszins te beperken. Ook de gemeente Amsterdam ziet de voordelen van de stagiaire voor de werkgelegenheid.

In Amsterdam zijn er allerlei regelingen gericht op vroegtijdige schoolverlaters. Dit is echter één van de weinige plannen dat zich richt op jongeren met diploma. Bedrijven zijn momenteel terughoudend met het aannemen van nieuw personeel, ook gediplomeerde schoolverlaters merken dit steeds vaker.