Stagiaires steeds verder onder druk

Door Arjan Sinkeldam - 28 Mei 2009 14:23 - 2383 vertoningen

Politieke en economische ontwikkelingen zetten de positie van de stagiair steeds verder onder druk. Met de invoering van de maatschappelijke stage en ontwikkelingen rond de economische recessie wordt de dreiging steeds groter dat de positie van de stagiaire als lerend werknemer steeds meer verschuift naar die van goedkope arbeidskracht. Stageplaza.nl ziet een zorgelijke trend ontstaan en reageert.

Stagiaire voelt toenemende druk

De stagiaire staat vanuit meerdere kanten onder druk. Nu de recessie bij de bedrijven ook in de financiële cijfers tot uitdrukking komt stijgt de populariteit van de stagiaire als goedkope werknemer. Ook de introductie van de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren brengt onduidelijkheden met zich mee. Zo worden de concrete plannen van het kabinet om een groot aantal scholieren een stage in supermarkten te laten lopen door verschillende partijen als het Landelijk Aktie Komite Scholieren (LAKS) en zelfs de oppositiepartijen GroenLinks en D66 met argusogen bekeken.

Goede begeleiding is belangrijker dan ooit Stageplaza.nl sprak al eerder haar bezorgdheid uit over de opvallende stijging in de vraag naar stagiaires en wees op het belang van een goede stage begeleiding. Werkzaamheden die vroeger uitbesteed werden worden in toenemende mate door stagiaires overgenomen. "Enerzijds is dit voor zowel de student al voor ons een positieve ontwikkeling, maar, we moeten waken voor misbruik van stagiaires als goedkope arbeidskrachten" aldus Rogier Kind, manager pers en communicatie van Stageplaza.nl "stagiaires hebben een zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van hun werkgever, ze hebben geen arbeidscontract, kosten weinig en kennen vaak hun eigen rechten niet." "Nu hier ook nog de onduidelijkheden rond de maatschappelijke stage bij komen constateren wij dat de positie van de stagiaire in het algemeen onder druk komt te staan" vervolgt hij.

De trend volgt een ontwikkeling die ook in de Verenigde Staten zichtbaar is. Ondanks de daling in werkgelegenheid stijgt het aantal aangeboden stageplekken. Opvallend is dat het aantal betaalde stages afneemt terwijl het aantal onbetaalde stages fors toeneemt. © Stage Nieuws RedactieStageplaza.nl