Maatschappelijke stage: Samen leven kun je leren

Door Arjan Sinkeldam - 7 Mei 2009 19:46 - 1280 vertoningen

De maatschappelijke stage is voor de scholier van het voortgezet onderwijs een uitgelezen mogelijkheid om eens op een andere wijze kennis te maken met de samenleving. Deze “vrijwillige” stage moet de scholier duidelijk maken hoe leuk het eigenlijk is om verantwoording te nemen voor anderen en een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Want de maatschappij, dat ben jij!

Samen leven kun je leren

Onder dit motto is het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het initiatief voor de maatschappelijke stage begonnen. De maatschappelijke stage komt voort uit het in 2007 gesloten regeerakkoord en speelt in op een van de pijlers van dit akkoord: Veiligheid, stabiliteit en respect. Vanaf 2011 zijn alle scholieren die het voortgezet onderwijs instromen wettelijk verplicht om gedurende hun middelbare school carrière 72 uur te besteden aan vrijwilligerswerk. De gedachte achter de stage is dat jongeren vrijwilligerswerk als een normaal onderdeel in het dagelijks leven gaan zien.

Proefproject Gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen begon in het schooljaar 2008/ 2009 begonnen met een pilot maatschappelijke stages. Dit schooljaar worden voorbereidingen getroffen om op korte termijn zo’n 750 scholieren aan stageplaatsen te helpen. Maatschappelijke stages geven invulling aan het gemeentelijk beleid waarin o.a. gewerkt wordt aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Mevrouw Koopmans van de gemeente Hoogeveen is belast met het voorbereiden van het maatschappelijke project. "Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende betrokken partijen als werkgevers, onderwijsinstellingen, en plaatselijke maatschappelijke organisaties" vertelt zij. "Hoewel er niet overal direct plaats is om een stagiair te plaatsen komen er jaren positieve geluiden vanuit het bedrijfsleven." Ook het bedrijfsleven in Hoogeveen ziet het belang van de maatschappelijke stage in. verwacht wordt dat dit op landelijk niveau niet anders is.