Houd de tweede studie betaalbaar

Door Rogier Kind - 16 Juni 2009 10:46 - 1993 vertoningen

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben 12 juni een petitie naar de Tweede Kamer gestuurd over het volgen van een tweede studie. De studentenvertegenwoordigers vragen de politieke partijen tegen het plan van minister Plasterk te stemmen om voor de tweede studie het vaak veel hogere instellingscollegegeld te vragen.

Dit wordt op maandag 15 juni in de Tweede Kamer besproken, in verband met de aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Instellingscollegegeld wordt nu ook al gevraagd aan studenten van buiten de Europese Economische Ruimte en varieert van enkele duizenden tot meer dan 30.000 euro per jaar.

Studentenorganisaties begrijpen er niets van De studentenorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat een minister die excellentie wil stimuleren, een dergelijke maatregel voorstelt. Bovendien is met de universiteiten afgesproken dat in 2014 minstens 10% van de studenten meer dan het standaard programma studeert door bijvoorbeeld een honourstraject te volgen.

Lisa Westerveld, voorzitter van de LSVb: "Wij begrijpen niet dat de minister wil dat studenten iets meer doen, maar tegelijkertijd demotiveert om twee keer zoveel te studeren." Gemotiveerde student de dupe Volgens LSVb en ISO zijn studenten die meerdere studies volgen vaak erg gemotiveerd en dragen zij in belangrijke mate bij aan de kenniseconomie en de wetenschap. Hidde Terpoorten, voorzitter van het ISO: "Het stomste is dat de student meer moet betalen voor een tweede studie, maar het de schatkist niets oplevert. Het totaalbedrag dat naar het hoger onderwijs gaat, wordt namelijk alleen anders verdeeld."