Stagecode hbo, vooral nu!

Door Arjan Sinkeldam - 13 Juli 2009 18:34 - 2110 vertoningen

De VNO-NCW, de hbo-raad en het MKB Nederland hebben in 2006 in gezamenlijk overleg de notitie 'Praktijk arrangementen en Stagecode hbo' opgesteld die voor het onderwijs en het bedrijfsleven een handreiking moeten vormen voor de veelheid aan onderlinge praktijkarrangementen. Belangrijk onderdeel van deze notitie is de Stagecode hbo.

Aanleiding

Aanleiding voor de notitie waren verschillende ontwikkelingen die het noodzakelijk maakten samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te structureren en verder uit te diepen. In dit verband is de stage als kern van deze samenwerking aangewezen en met de vernieuwde stagecode in de context van actuele ontwikkelingen geplaatst.

De herziende stagecode

Alle partijen uit de stagemarkt hebben belang bij een goed georganiseerde stagesector. Bedrijven en organisaties hebben baat bij onderwijs dat goed aansluit op de praktijk, onderwijsinstellingen zijn voor het opleiden van hun studenten o.a. afhankelijk van een succesvolle stage en de student zelf wil natuurlijk ook dat de stageperiode leerzaam en nuttig is.

In 2006 zijn de Hbo-raad, het VNO-NCW en het MKB dus de vernieuwde Stagecode hbo overeengekomen. De Stagecode hbo is de opvolger van de eerder, in 1996, gesloten stagecode. De basis van de uit 1996 daterende code was ook in 2006 nog actueel en bruikbaar. De reden voor het herzien van de bestaande code was echter dat zowel het bedrijfsleven als vertegenwoordigers van het hoger onderwijs de noodzaak zagen de bestaande code te plaatsen in de context van huidige ontwikkelingen in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.

Enkele recente ontwikkelingen

Er hebben zich de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en het onderwijs voorgedaan die de noodzaak tot het creëren van samenwerkingsverbanden in een ander licht zetten. De ontwikkeling binnen het hoger onderwijs richting het competentiegericht leren. Competentiegericht leren vereist intensief contact tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om zo tot realistische projecten, opdrachten en lesstof te komen.

De algemene erkenning dat hogescholen niet alleen een onderwijzende taak hebben maar ook verantwoordelijkheden hebben op het gebied van kenniscirculatie met het werkveld. Deze verantwoordelijkheid van kenniscirculatie valt ook af te leiden uit de komst van het Lectoraat binnen hogescholen en regionale samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en hogescholen. Kennis en innovatievermogen worden steeds meer als concurrentiefactoren erkend door het bedrijfsleven, zowel binnen het MKB als bij grotere ondernemingen.

Samenwerken een noodzaak!

Onder andere deze ontwikkelingen maken het dat de noodzaak tot het vormen van gestructureerde samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, bedrijven en instellingen steeds groter wordt. Het groeiende besef in het onderwijs en het bedrijfsleven dat zij niet buiten elkaar kunnen en dat de een de ander versterkt leidt tot een toename van professionaliteit binnen zowel het bedrijfsleven als het onderwijs en daarmee ook stagesector

Bron: VNO-NCW.nl