Gesmeerde stage voor gehandicapten

Door Rogier Kind - 15 Juli 2009 11:49 - 1537 vertoningen

Shell gaat studenten met een handicap aan een 'gesmeerde stage' helpen. Dit omdat het vinden van een goede stageplek voor deze groep studenten bijna niet te doen is.

Uit onderzoek van het centrum 'handicap + studie' blijkt dat in het hoger onderwijs 75.000 studenten kampen met een functiebeperking. Door die belemmeringen loopt de helft studievertraging op, wordt gestopt met de studie en blijkt een stageplek lastig te vinden. Het gaat niet alleen om fysieke handicaps, maar ook om 'onzichtbare handicaps' als dyslexie of chronische vermoeidheid.

Maar een echte droomstages is nu haalbaar: "Het fijne is dat we Shell bereid hebben gevonden deze gehandicapte studenten aan een stageplaats te helpen. Samen zorgen we voor een intensieve begeleiding tijdens hun stage en beginnen we dit najaar vooralsnog met twaalf studenten", licht RenΓ© van Pelt, directeur van 'handicap + studie' toe.

"De studenten ervaren een drempel om bij grote bedrijven, zoals Shell, te solliciteren. Samen met Shell Nederland is daarom een begeleidingsprogramma opgesteld. Studenten worden tijdens dit programma persoonlijk en vakinhoudelijk gecoacht, waardoor deze groep studenten de ruimte krijgt om hun talenten te tonen", zegt Van Pelt.

Lia Belilos van Shell Nederland zegt zich te realiseren dat het bedrijf relatief onbekend is met deze groep studenten met een handicap. "Wellicht laten we hierdoor wel talent lopen. Wij willen op deze manier ervaring opdoen met het werken met jongeren met een functiebeperking."

Tegelijkertijd heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) vandaag werkgevers verzocht of zij met een herkenbaar symbool in hun vacatures willen aangeven dat zij openstaan voor sollicitanten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. De sollicitant moet door een logo in de vacature het vertrouwen krijgen dat hij wordt uitgenodigd voor een gesprek, omdat hij voldoet aan de functie-eisen en dat de werkgever niet terugschrikt voor een handicap. Dat zou volgens Donner helpen bij zijn aanpak om mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een zogeheten Wajong-uitkering hebben, meer aan het werk te krijgen. Daarbij wil hij werkgevers die de Wajongers in dienst nemen ook meer ondersteuning bieden en belonen.