Twee derde van de studenten tevreden over eigen opleiding

Door Arjan Sinkeldam - 16 Juli 2009 15:44 - 1862 vertoningen

Van alle studenten uit het hoger beroepsonderwijs zegt twee derde tevreden te zijn over de eigen opleiding. Slechts een op de zeven studenten geeft aan ontevreden hierover te zijn. Dit blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat gehouden is in opdracht van de hbo-raad onder studenten van 25 openbare hogescholen in Nederland.

Positief over het onderwijs

Uit het onderzoek van de hbo-raad waar bijna 80.000 studenten aan hebben meegewerkt, blijkt dat de studenten het meest te spreken zijn over het onderwijs zelf. De inhoud van de opleiding, de aansluiting op de beroepspraktijk en de tevredenheid met docenten zijn allemaal bovengemiddeld positief beoordeeld.

"Kwaliteitszorg moet beter"

De kwaliteitszorg van de hogescholen wordt echter nog steeds gemiddeld negatief beoordeeld. Zo vindt slechts 27% dat er door de hogescholen adequaat wordt gereageerd op problemen en klachten. Opvallend is verder dat hoewel 47% van de studenten aangeeft dat er genoeg onderwijsevaluaties plaatsvinden, de meerderheid desgevraagd vindt dat zij hier onvoldoende over worden geïnformeerd.

Het onderzoek, dat ook in 2008 is gehouden, laat verder zien dat de tevredenheid onder studenten in vergelijking tot vorig jaar vrij stabiel is. Er zijn echter een paar uitschieters in vergeleken met vorig jaar.

"Betere aansluiting van stages op het onderwijs"

Wat vooral in het oog springt is het feit dat 60% van de ondervraagden positief is over de aansluiting van stages op het onderwijs. De afgelopen paar jaar zijn in het onderwijs en het bedrijfsleven veel inspanningen gedaan om de afstand tussen het werkveld en het onderwijs te verkleinen, dat lijkt zich nu uit te betalen. "Ook in de praktijk merken wij dat bedrijven waar wij dagelijks mee in contact staan steeds meer te spreken zijn over het kennisniveau van de stagiair(e)s die wij leveren", aldus Dominic Bakker, Managing Director van Stageplaza.nl. "Helaas komt het nog steeds te veel voor dat de stagebegeleiding, en dan vooral de begeleiding vanuit het onderwijs, tekort schiet door bijvoorbeeld geen eindevaluatie in te plannen", vervolgt hij. Hoewel studenten vandaag de dag meer tevreden zijn over het onderwijs zijn er dus zeker nog enkele zaken die verbeterd moeten worden.

Bron: Hbo-raad.nl