Vakbonden, ook voor de student

Door Arjan Sinkeldam - 20 Juli 2009 13:57 - 3212 vertoningen

Als je als werknemer in een arbeidsconflict terechtkomt of je vindt dat een bedrijf zich niet houdt aan gemaakte afspraken, kun je voor hulp terecht bij verschillende belangenorganisaties, bijvoorbeeld een vakbond als het FNV. Maar wat doe je als je als student door je school niet juist behandeld wordt? Of als het stagebedrijf jouw rechten als stagiair niet respecteert? Voor deze én andere zaken zijn er studentenvakbonden in het leven geroepen.

Er zijn verschillende vakbonden waar studenten en stagiaires zich gratis tot kunnen richten. Studentenvakbonden komen o.a. op voor huisvesting, onderwijskwaliteit, studiefaciliteiten en zijn daarnaast een gesprekspartner van beleidsbepalende partijen als het ministerie van OCW, de HBO-raad, etc.

De studentenvakbonden en -belangenbehartigers komen op voor de rechten van alle studenten. Zowel voltijd-, deeltijd- als internationale studenten van het MBO, HBO en WO en uiteraard ook de universitaire studies kunnen terecht bij verschillenden vakbonden die speciaal voor hen in het leven zijn geroepen.

LSVB

De LSVB is een federatie van twaalf lokale vakbonden. De LSVB komt op voor de rechten van de student. Dit doet zij onder andere door invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, studenten met problemen juridisch bij te staan en lokale studentenbonden te ondersteunen. De LSVB gaat regelmatig in gesprek met verschillende partijen, bijvoorbeeld leden van de Tweede Kamer en organisaties als de IB-groep. Daarnaast verzorgt het LSVB trainingen voor studentenorganisaties en wordt er een goedkope studentenverzekeringen aangeboden. "Kwalitatief goed onderwijs, voldoende inspraak voor studenten, goede voorlichting en begeleiding staan bij het LSVB hoog in het vaandel".

CNV Jongeren

CNV Jongeren is een vakbond bedoeld voor jongeren met een vakantiebaan, een bijbaan, een studie en voor jongeren die opzoek zijn naar een baan. Heb je een vraag over werk en inkomen? Heb je moeite met het vinden van een baan, bijvoorbeeld omdat je een beperking hebt gediscrimineerd wordt? Komt er zoveel op je af dat je simpelweg niet meer aan school toekomt? Dan is CNV Jongeren misschien iets voor jou. CNV Jongeren organiseert projecten voor studenten om dergelijke problemen het hoofd te bieden en de positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Maar dit is niet alles, CNV Jongeren ondersteunt ook jongerenwerkers, geeft trainingen en brengt de mening van 'de student' in kaart.

ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studenten organisatie van Nederland. Het ISO behartigt de belangen van 460.000 studenten aan hogescholen en Universiteiten. Het ISO is in 1973 opgericht door studenten uit verschillende universiteitsraden. Het ISO is opgericht omdat studenten van verschillende universiteiten de behoefte hadden om ervaringen en informatie uit te wisselen om zo de positie binnen de eigen instelling te verbeteren. Sinds 1995 vertegenwoordigt het ISO ook hbo-studenten. Het ISO is een vereniging waarbij 30 organisaties zijn aangesloten. Samen vormen zij de Algemene Vergadering (AV). De AV vormt het hoogste besluitvormingsorgaan binnen het ISO. In deze vergadering hebben alle lidorganisaties, behalve de aspirant-leden, stemrecht.

FNV Jong

FNV Jong is het jongerennetwerk van de FNV. FNV jongeren is er om de jongeren te informeren en mogelijke problemen op te lossen, bijvoorbeeld problemen op werk of op de stage. FNV Jong heeft een plek in de Sociaal-Economische Raad.

JOB

Het JOB is dé organisatie voor alle mbo'ers in Nederland en heeft verschillende projecten en producten met betrekking tot het mbo. Het JOB zet zich in voor de belangen van de MBO student en zet zich voortdurend in voor de sociaal pedagogische leefklimaat op scholen en stageplekken in het mbo-onderwijs. Tot 1998 werden mbo studenten vertegenwoordigd door het LAKS. Het inzicht dat het LAKS het mbo niet goed genoeg meer kon vertegenwoordigen leidde in 1999 tot de oprichting van het JOB.