Bezuinigingen op het hoger onderwijs verhogen de drempel tot studeren

Door Arjan Sinkeldam - 23 Juli 2009 14:27 - 1501 vertoningen

Verschillende bezuinigingsmaatregelen die de afgelopen periode zijn genomen, hebben de drempel tot het hoger onderwijs aanzienlijk verhoogd. Vooral het universitair onderwijs moet met steeds minder genoegen nemen. De maatregelen maken het hoger onderwijs minder toegankelijk, zeker voor de minder bedeelde student.

Vooral het universitaire onderwijs wordt geraakt

Er wordt steeds verder bezuinigd op het hoger onderwijs. Vooral het universitair onderwijs krijgt het steeds moeilijker. Er zijn de laatste periode enkele maatregelen genomen die de drempel tot het universitair onderwijs behoorlijk hebben verhoogd. Zo wordt het collegegeld de komende jaren met 200 euro verhoogd en gaat het volgen van een tweede studie duizenden euro's per jaar duurder worden. De overheid stelt minder geld ter beschikking voor het onderwijs en dit is ook te merken in het hoger onderwijs.

Verder wordt er 100 miljoen euro weggehaald bij het universitair onderwijs en vrijgemaakt voor individueel wetenschappelijk onderzoek en wordt de harde knip ingevoerd tussen bachelor en masteropleidingen. De harde knip maakt het voor studenten van een bachelor opleiding onmogelijk om aan een masteropleiding te beginnen voordat zij alle punten van de bacheloropleiding hebben gehaald.

"Ondergrens is allang bereikt"

Sijbolt Noorda van de vereniging voor universiteiten was al tot de conclusie gekomen dat het met de financiering in het universitair onderwijs bergafwaarts gaat. "We hebben de ondergrens allang bereikt", aldus Noorda. Maar met deze, recent genomen, maatregelen gaat het dus nog een stapje verder.

Waar de basisbeurs van een student in 1986 nog €274,- bedroeg is deze 23 jaar later gedaald naar €260,- euro per maand. De duur dat een student recht op studiefinanciering heeft, is gedaald van 6 naar 4 jaar en studenten moeten tegenwoordig de keuze maken tussen een ov-jaarkaart die door de week geldig is en een ov-jaarkaart die alleen in het weekend geldig is. Beide varianten zijn niet meer geldig op feestdagen en gedurende een groot deel van de zomer.

De lagere bijdrage van de overheid, hogere collegegeld, de harde knip en een tweede studie die duizenden euro's per jaar meer kost, maken het studeren dus een stuk minder toegankelijk, zeker voor de minder bedeelde student.

Bron: Volkskrant.nl