Allochtone student bereikt het hoger onderwijs vaak via omweg

Door Arjan Sinkeldam - 27 Juli 2009 16:09 - 1510 vertoningen

Ruim 40% van alle allochtone studenten in het hoger onderwijs is begonnen in het vmbo. Driekwart van deze jongeren heeft zelfs de omweg via het mbo gemaakt om zo het hoger onderwijs te bereiken. Voor de rest loopt de omweg van het vmbo naar de havo naar het hbo. Autochtone jongeren volgen deze omweg half zo vaak.

Dit blijkt uit uit een onderzoek gehouden door het Amsterdams instituut voor migratie en etnische studies. Reden hiervoor is het feit dat leerlingen in Nederland op hun twaalfde, direct na de basisschool, verdeeld worden over het vmbo, havo of vwo. "Leerlingen die hun taalachterstand niet op de basisschool hebben weggewerkt komen in het vmbo terecht, later blijkt vaak dat zij meer aankunnen", aldus Imes onderzoeker Maurice Crul. In landen waar later geselecteerd wordt zijn er procentueel gezien meer allochtonen die het hoger onderwijs halen.

Hbo dus ook via het vmbo te bereiken

Doordat er in Nederland de mogelijkheid is voor vmbo'ers om via het mbo of de havo alsnog het hbo te halen wordt dit voor een deel goed gemaakt. In het buitenland is dit veelal niet mogelijk of worden deze routes haast niet gebruikt. De omweg via de havo duurt in de meeste gevallen 2 jaar en via het mbo 4 jaar. "De kans op uitval via deze routes is groot, maar de jongeren die het halen zijn echte doorzetters", vervolgt Crul.

Bron: Trouw.nl