Het mbo, de stage en de beroepsbegeleidende leerweg

Door Arjan Sinkeldam - 27 Juli 2009 18:20 - 1727 vertoningen

Nederland telt zo'n 70 ROC's, AOC's (agrarisch opleiding centra's) en vakscholen die mbo opleidingen aanbieden. Deze scholen zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Afhankelijk van de leeftijd en vooropleidingen is er voor iedereen een opleiding, dit is ook de reden dat het onderwijs binnen het mbo zo divers is.

BOL of BBL?

Op het mbo wordt er verschil gemaakt tussen de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Studenten die een mbo opleiding volgen via de beroepsopleidende leerweg zitten verreweg het grootste deel van de opleiding op school en lopen een klein deel van de opleiding stage. Meestal betekent dit dat zij 3,5 jaar op school zitten en een half jaar stage lopen om praktijkervaring op te doen.

Studenten die de beroepsbegeleidende leerweg volgen, krijgen een meer praktijk georiënteerde leerroute ten opzichte van de studenten die de beroepsopleidende leerweg volgen. Het komt er op neer dat zij zo'n 80% van hun opleiding in de praktijk doorbrengen. Uiteindelijk leiden beide wegen naar hetzelfde eindpunt en beschikken de studenten van beide leerwegen over dezelfde kennis en vaardigheden.

Erkend leerbedrijf

Alle mbo studenten, BOL en BBL, zijn verplicht het praktijkdeel van de opleiding te volbrengen bij een erkend leerbedrijf. Een bedrijf kan als een erkend leerbedrijf worden aangemerkt als deze een positieve beoordeling krijgt van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Eén van de voorwaarde om deze titel te krijgen, is dat er binnen het leerbedrijf geschoolde begeleiders zijn die de leerlingen goed kunnen begeleiden gedurende de stage.

Ook mbo-stages op Stageplaza.nl

Het aanbod van stages op Stageplaza.nl is zeer uitgebreid en erg divers. Zo staat er een enorm aanbod aan stages, afstudeeropdrachten en bpv plaatsen online. Een aanzienlijk deel van het online aanbod op Stageplaza.nl bestaat uit stageplekken juist voor mbo'ers. Dus ook de mbo student wordt stagiaire met behulp van stageplaza.nl.