ISO: onbetaalbare tweede studie is een feit

Door Rogier Kind - 3 Juli 2009 12:25 - 3295 vertoningen

Vannacht heeft de kamer besloten dat er voor een tweede studie, in plaats van het wettelijk collegegeld van €1620,-, instellingscollegegeld gevraagd mag worden. Minister Plasterk krijgt hiermee zijn zin en studenten kunnen geconfronteerd worden met collegegeld dat kan oplopen tot een veelvoud van het huidige collegegeld.

Het ISO vreest dat studenten hierdoor minder snel kiezen voor een tweede studie. Dit terwijl de minister excellentie in het hoger onderwijs wil stimuleren. Ook is het ISO bang dat dit een eerste stap is naar de volledige afschaffing van de bekostigde master. ISO-voorzitter Henno van Horssen: "De afschaffing van de bekostiging van een tweede studie is een bedreiging voor de toegankelijk en de betaalbaarheid van het hoger onderwijs. Daarnaast vrezen we een precedentwerking met als mogelijk gevolg de afschaffing van de masterbekostiging als geheel."

De minister heeft het regelmatig over Leven Lang Leren en excellentie in het hoger onderwijs, deze maatregel staat in schril contrast met die ambitie. Het wordt voor studenten moeilijker gemaakt om te studeren: met name dure studies en minder draagkrachtige studenten worden getroffen. Het instellingscollegegeld kan variëren van enkele duizenden tot €30.000,-, wat totaal niet in verhouding staat met het huidige collegegeld van €1620,-.

Echter, het ISO ziet wel een maas in deze wet. De regeling wordt pas van kracht als studenten een diploma hebben behaald. Door het halen van je eerste diploma uit te stellen en je in te schrijven voor een tweede studie kan je blijven studeren voor het normale tarief. Een onbedoeld bijeffect van dit besluit is dus het stimuleren van een bewuste studievertraging.

ISO en LSVB hebben enkele maanden geleden al kenbaar gemaakt dat de maatregel niet gewenst is. Ook hebben beide studentenorganisaties de petitie op www.stopplasterk.nl van het CDJA ondersteund. De petitie is ondertekend door ruim 2000 studenten en is tevens ondersteund door de Jonge Democraten, Jonge Socialisten en Perspectief.

Kortom, dit is een maatregel die verstrekkende gevolgen kan hebben voor het hoger onderwijs. Excelleren in het hoger onderwijs wordt moeilijker gemaakt, dure studies zullen worden ontweken en calculerend gedrag wordt in de hand gewerkt. Het ISO vreest daarnaast dat dit een aanzet is voor een geleidelijke beweging naar het afschaffen van de masterbekostiging als geheel.