Een op drie mbo'ers dit najaar werkloos

Door Arjan Sinkeldam - 30 Juli 2009 19:53 - 1847 vertoningen

Er dreigt een groot tekort aan stageplaatsen op het mbo. Volgens het Colo zullen er volgend schooljaar 150.000 stages verdwijnen. Niet alleen zijn er problemen met de stages voor mbo'ers, ook het aantal banen dat beschikbaar is voor schoolverlaters neemt drastisch af. Naar verwachting zal door de economische crisis, die nu toch echt doorzet, straks één op de drie schoolverlaters van het mbo werkloos zal zijn.

Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door het Researchcenter voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Zeker een derde van de laagopgeleide schoolverlaters zal dus dit najaar als gevolg van de economische crisis werkloos zijn. Dit verwacht Christoph Meng van het ROA van de Universiteit van Maastricht. Onder laagopgeleide schoolverlaters verstaan we mbo'ers van niveau 1 en 2 met een onlangs behaalde mbo diploma

Schoolverlaters krijgen het zwaar

Het researchcenter publiceerde vorige week een onderzoek gehouden onder 9500 mbo'ers. "De eerste klappen zijn voor de mensen met een mbo diploma niveau 1 of 2, ik verwacht dat daar de werkloosheid zal stijgen naar 30 à 35 procent. Duurt de crisis nog 3 tot vier jaar, dan zullen ook niveau 3 en niveau 4 worden getroffen", Aldus Meng.

Het onderzoek laat verder zien dat in het afgelopen jaar 16% van de jongeren zonder startkwalificatie werkloos was. Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van 6 procent. Onder de schoolverlaters van het vmbo is dit gestegen van 6 naar 9 procent.

Een goed alternatief voor de schoolverlaters zonder werk is een vrijwillige meeloopstage. Het toont goede wil aan toekomstige werkgevers en geeft de student de ervaring waar veel werkgevers zo hard om vragen.

Bron: Trouw.nl