Kamer: “Plasterk, doe je huiswerk opnieuw”

Door Rogier Kind - 7 Juli 2009 11:00 - 3046 vertoningen

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie over collegegeldvrij besturen van de Kamerleden Ed Anker (CU) en Jan Jacob van Dijk (CDA) gesteund. Dit plan is geïnitieerd door de studentenbelangenorganisaties ISO en LKvV en moet er voor zorgen dat fulltime studentbestuurders tijdens hun bestuursjaar geen collegegeld hoeven te betalen. Deze studenten maken namelijk tijdens dat jaar niet of nauwelijks gebruik van de onderwijsfaciliteiten.

Lex de Jongh, voorzitter van de LKvV: "Door het aannemen van deze motie is minister Plasterk gedwongen om écht naar de studenten te luisteren en met betere voorstellen te komen, die leiden tot een verbetering van de positie van fulltime studentbestuurders." Henno van Horssen, voorzitter van het ISO: "Studentbestuurders dragen actief bij aan een positief klimaat voor studenten. Het ISO waardeert dit en zal er in de gesprekken met de minister alles aan doen om er voor te zorgen dat deze onrechtvaardige situatie verdwijnt voor fulltime studentbestuurders."

In zijn brief aan de Kamer van 27 april 2009 heeft de minister het voorstel gedaan de onderwijsinstellingen meer ruimte te geven om hogere beurzen te verstrekken. Plasterk stelde echter geen concrete richtlijnen voor en ziet geen mogelijkheden om dit af te dwingen, waardoor dit voorstel een wassen neus is. Op dit moment wordt er door de verschillende onderwijsinstellingen al zeer verschillend omgegaan met de invulling van studentbestuurders. Door het voorstel van de minister verandert er niets concreets aan die ongelijke situatie, terwijl door een eenvoudige maatregel de situatie voor elke studentbestuurder gelijk kan worden getrokken.

Verder stelde minister Plasterk een verhoging voor van het aantal landelijke CFI-beurzen. Deze beurzen zijn alleen beschikbaar voor landelijke studentbestuurders en dus niet voor de (lokale) fulltime studentbestuurders van studieverenigingen, medezeggenschapsraden en studentenverenigingen. Het is natuurlijk positief dat het aantal beurzen wordt verhoogd, maar in dit geval is het slechts franjepolitiek.

Het ISO en de LKvV zijn verheugd dat de Tweede Kamer de voorstellen van minister Plasterk heeft verworpen en dat hij gedwongen wordt om nu daadwerkelijk naar de studenten te luisteren. Hij zal nu weer met de studentenorganisaties om tafel moeten gaan zitten om tot een echte oplossing te komen.