Op het gebied van stages mag er nog wel het een en ander veranderen

Door Rogier Kind - 11 Augustus 2009 14:55 - 2161 vertoningen

In 2006 kwam de werkvloer van het hbo bij MKB-Nederland met het idee een tweejarige hbo-opleiding op te gaan zetten, de Associate degree (Ad). De branches binnen MKB-Nederland zagen veel in dit initiatief en samen met het hbo heeft MKB-Nederland de lobby voor realisatie van deze opleidingen vorm gegeven.

Het hbo heeft de 57 Ad-pilots, vaak in samenwerking met het werkveld, prima vorm gegeven. Complimenten hiervoor! De Ad blijkt een groot succes te zijn, zo laten de resultaten van de tussentijdse evaluatie zien. MKB-Nederland en VNO-NCW willen nu graag dat de opleiding in 2009 permanent wordt ingevoerd.

Op het gebied van stages mag er wat ons betreft dit jaar nog wel het een en ander veranderen. Een betere begeleiding van de leerlingen tijdens het stagetraject en een luisterend oor voor de ondernemers die de stages verzorgen in hun bedrijven, zijn zaken waar nog veel winst te behalen valt. Ook op het terrein van de structurele contacten tussen domeinen van het hbo en de branches die veel personeel betrekken uit deze sectoren is nog een wereld te winnen. Genoeg te doen dus voor de komende tijd.