Hogeschool stelt convenant op met eerstejaars

Door Arjan Sinkeldam - 24 Augustus 2009 17:32 - 1460 vertoningen

Alle eerstejaars studenten van Hogeschool Inholland moeten een convenant tekenen waarin ze verklaren aanwezig te zijn bij de colleges, actief mee te werken aan projecten en zich in te zetten voor hun studie. Het is de eerste keer dat een instelling uit het hoger onderwijs met een dergelijk convenant komt.

Niet alleen de student moet beloven zich in te zetten, ook de onderwijsinstelling verklaart in het convenant de opleiding op orde te hebben. Wanneer blijkt dat de student zich niet houdt aan de gemaakte afspraken dan heeft dit geen gevolgen voor de student. Het is de bedoeling dat de studenten met het ondertekenen van het convenant beter inzicht krijgen in wat de onderwijsinstelling van hun verwacht en wat zij van de onderwijs instelling kunnen verwachten.

Convenant wapen in de strijd tegen uitval eerstejaars

Het ondertekenen van het convenant moet er voor zorgen dat de uitval van eerstejaarsstudenten terug wordt gedrongen. Er is een te groot deel van de studenten dat bij lange na niet de stageperiode in het derde leerjaar haalt. Een ander wapen dat steeds meer wordt toegepast in de strijd tegen de uitval van eerstejaarsstudenten is het intakegesprek.

De getroffen maatregelen zullen er onder andere toe moeten leiden dat meer studenten stage gaan lopen en op termijn gaan afstuderen

Bron: ANP