prestatieafspraken moeten studiesucces allochtone student verhogen

Door Arjan Sinkeldam - 24 Augustus 2009 19:36 - 1241 vertoningen

Vandaag ondertekende minister Plassterk de prestatieafspraken die hij heeft gemaakt met de Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten te verbeteren.

Het aantal niet westerse allochtone studenten is de afgelopen 10 jaar flink toegenomen en dat is vooral in het Hbo goed zichtbaar. Ondanks deze positieve ontwikkeling is het studiesucces van de niet-westerse allochtonen beduidend lager dan dat van de autochtone medestudent, het rendement is zo´n 20% lager. Daarnaast is de uitval bij niet-westerse allochtone studenten zo´n 5 tot 10% hoger dan bij autochtone studenten.

Verbetering studietijd en tegengaan van uitval

Om de studietijd van niet-westerse allochtone studenten te verbeteren en de uitval tegen te gaan heeft minister Plassterk een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor de vijf grote hogescholen in de Randstad. Het budget dat is vrijgemaakt voor 2009 is 8 miljoen, en zal oplopen tot 17 miljoen euro in 2011. Het vrijgemaakte geld is onder andere bedoeld voor extra taalcursussen, intensieve begeleiding in de vorm van mentoring en tutoring en voor het organiseren van zogenaamde Summercourses.

Resultaten studenten bepalen budget

In overleg hebben de minister en de betreffende hogescholen streefcijfers opgesteld waar de Hogescholen zich op moeten richten. Tot 2011 wordt het geld verdeeld aan de hand van het aantal niet-westerse allochtone studenten. Vanaf 2011 gaan ook de prestaties meetellen. De scholen die de streefcijfers hebben gehaald zullen dan meer geld krijgen in dan de scholen die de streef cijfers niet hebben gehaald.

Bron: Ministerie OCW