Terug naar Marokko of Turkije voor een stage

Door Arjan Sinkeldam - 24 Augustus 2009 13:39 - 1535 vertoningen

Steeds meer jonge Marokkanen en Turken van de tweede generatie besluiten te emigreren naar het land van herkomst. Het verharde politieke klimaat en verminderde kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn voor deze Nederlandse Marokkanen en Turken reden om hun heil te zoeken in het land waar hun ouders geboren zijn.

Het is al lang niet meer slechts de eerste, oudere, generatie Marokkanen en Turken die terugkeren naar het land van herkomst. Steeds meer jongere Turken en Marokkanen besluiten naar Turkije of Marokko te vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Frustratie leidt tot emigratie Paolo de Mas, directeur van het Nederlandse instituut in Rabbat, Marokko, ziet ze regelmatig voorbij komen. Marokkaanse studenten die in Nederland geen stage of afstudeeropdracht kunnen vinden.

Artsen in opleiding, advocaten, maar ook bankmedewerkers. "Puur alleen omdat ze Fatima of Achmed heten. Heel frustrerend! Dus zoeken ze hun heil in Marokko." De waarnemingen van Paolo de Mas staan niet op zich zelf. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal Turken van de tweede generatie dat besluit naar Turkije te vertrekken in de afgelopen vier jaar is verdubbeld. Ook het aantal Marokkanen uit de tweede generatie dat in deze periode naar Marokko is vertrokken is bovengemiddeld toegenomen.

Nederland spuugzat

Onderzoek van het NCIS en onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat het voornamelijk hoogopgeleide Turken en Marokkanen van de tweede generatie zijn die besluiten Nederland te verruilen voor het land waar hun ouders geboren zijn. De opkomst van Geert Wilders en het slechte economische klimaat, waardoor zij vaak buiten de boot vallen als het om banen of stages gaat, zorgen ervoor dat steeds meer mensen uit deze groep Nederland spuugzat zijn.

Bron: Nederlands Dagblad