PvdA wil weten hoe het zit met stageplaatsen bij de gemeente

Door Rogier Kind - 28 Augustus 2009 14:53 - 980 vertoningen

"Hoe zit het met de stageplaatsen binnen de gemeente zelf?" Dat vraag Anne de Rooij (PvdA) zich af naar aanleiding van berichten in de media dat er een groot tekort dreigt aan stages voor leerlingen van het (v)mbo. De PvdA stelt nu dat een stage noodzakelijk is om een diploma te kunnen halen en dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en een aantal studenten de mogelijkheid moet geven om in de organisatie stage te lopen.

"We vragen specifiek aandacht voor de allochtone studenten, die vaak nog moeilijker dan de anderen een stage kunnen bemachtigen. Investeren in mensen is goed voor de korte en de lange termijn. Tijdens een stage doe je vaardigheden op die ook bij een eerste baan vaak van pas komen."

Uit de vragen blijkt dat de PvdA erg benieuwd is naar de hoeveelheid stages die de organisatie heeft en de uitstraling die haar beleid naar andere organisaties heeft. Het gaat om de volgende vragen: Hoeveel stageplaatsen worden op dit moment binnen de gemeente Haarlemmermeer vervuld? Is dit meer, minder of gelijk aan het aantal stageplaatsen in 2008. Heeft de gemeente Haarlemmermeer stagebeleid? Wordt dit stage beleid aangepast aan de huidige economische situatie? Bent u van plan om in uw aannamebeleid van stagiaires rekening te houden met de grotere vraag naar stages? Heeft u zicht op de hoeveelheid stages die in onze gemeente worden aangeboden worden? Is het beleid dat gericht is op het bij elkaar brengen van stages (maatschappelijk en anderszins) succesvol? In die zin, dat het aanbod toeneemt en de ’match’ tussen vraag en aanbod is verbeterd? Is bij het college bekend dat allochtone scholieren extra moeite ondervinden bij het vinden van een stage?