Dit najaar extra workshops Excellent afstuderen

Door Rogier Kind - 9 Augustus 2009 13:25 - 1191 vertoningen

De workshop Excellent afstuderen (23 september en 8 oktober in Amsterdam) gaat over het ontwikkelen en hanteren van een hoogwaardig afstudeerproces. Centraal daarin staat het Tien-Stappen-Plan. Na afloop heeft u de tools in handen voor de kwaliteitsbeheersing van het afstudeertraject.

Noordhoff Uitgevers heeft dit voorjaar 3 workshops gegeven aan afstudeerbegeleiders en -coördinatoren over Excellent afstuderen. Daarvoor was zoveel belangstelling dat de uitgever Jimme Keizer en Piet Kempen (auteurs van het boek Competent afstuderen en stagelopen) heeft gevraagd om nog twee workshops te geven op 23 september en 8 oktober. In de workshop krijgen deelnemers inzicht in de kwaliteit van het eigen afstudeerproces en de TSP-methode (Tien-Stappen-Plan) waarmee de kwaliteit van het afstudeerproces geborgd kan worden.

Naar excellent afstudeerwerk voor het HBO

Afstudeerwerk waarvan het resultaat is dat een werkelijk probleem wordt opgelost, is de meesterproef voor het HBO. De 'Dublin descriptors' laten daar geen misverstand over bestaan. Veel hogescholen zijn daar ook druk mee in de weer. Wat moeilijk blijft, is om als opleiding de kwaliteitsbeheersing van dat proces goed in de vingers te krijgen. Meestal laat men de verantwoordelijkheid daarvoor over aan de begeleidende docent. Dat levert veel goed werk op, maar ook wel teleurstellingen. Het gevolg is dat er geen gemeenschappelijk proces is en het kwaliteitsniveau niet afdoende gewaarborgd kan worden. Dat is nu net waar bij accreditaties op wordt gelet. Kwaliteit maak je immers gezamenlijk en daarvoor zijn gezamenlijke werkafspraken nodig.