Forse stijging in het hoger onderwijs

Door Arjan Sinkeldam - 1 September 2009 18:38 - 1608 vertoningen

Naar verwachting stijgt het aantal mensen dat volgend schooljaar in het hoger onderwijs zal gaan studeren fors. De HBO raad verwacht een stijging van 18% ten opzichte van het vorige jaar. De Universiteit van Amsterdam zegt nu al 45% meer voorinschrijvingen te hebben ontvangen en verwacht enorm te zullen gaan groeien.

De voorzitter van de HBO-raad verwacht dat er het komende studiejaar zo'n 400.000 studenten meer gaan studeren in het hoger beroepsonderwijs. Ook op de universiteiten wordt met 25% een flinke een toename van het aantal aanmeldingen voor het volgend studiejaar verwacht. Opvallend is de groeiende groep allochtone studenten in het hoger onderwijs. Het aandeel van allochtone studenten groeit snel, sneller dan dat van de autochtone student en in het hoger beroepsonderwijs is deze trend het best zichtbaar.

De afgelopen tien jaar is het aantal allochtonen in het hoger onderwijs verdubbeld en deze trend zet dus ook dit schooljaar door. Opvallend is dat relatief veel allochtonen het hoger onderwijs via het Mbo bereiken. De UvA ziet een stijging van 45% De Universiteit van Amsterdam loopt voorop waar het het aantal voorinschrijvingen betreft. Waar de stijging landelijk gemiddeld zo rond 25% ligt is het aantal voorinschrijvingen op de UVA 45% hoger dan het vorige jaar. Dit cijfer wordt echter wel gerelativeerd door de universiteit, woordvoerder van het college van bestuur Paul Helbing zegt hierover het volgende: "Wij weten uit onze eigen gegevens dat het vermoedelijk niet zo'n vaart zal lopen. Eigenlijk staat er maar een ding vast en dat is dat we enorm zullen groeien, nog meer dan andere universiteiten."

Minister Plasterk zeer te spreken

Minister Plasterk is zeer te spreken over deze ontwikkeling "Dat meer mensen hoger onderwijs gaan volgen is goed voor Nederland. Dit kabinet heeft als nadrukkelijke doelstelling dat meer mensen moeten kiezen voor hoger onderwijs. Ik kan me voorstellen dat het niet alleen het succes is van het gevoerde beleid, maar dat jongeren er in tijden van economische crisis en oplopende jeugdwerkloosheid, voor kiezen zich door een opleiding te wapenen voor de toekomst. Dat is niet alleen goed voor de maatschappij, maar ook voor mensen zelf" aldus de minister.

Bron: Parool.nl