Het hoger onderwijs onder de loep

Door Arjan Sinkeldam - 1 September 2009 14:47 - 1556 vertoningen

Het huidige systeem in het hoger onderwijs voldoet niet meer aan de eisen die er vandaag de dag aan worden gesteld. Minister Plasterk zei gister tijdens de opening van het academische jaar op de universiteit Twente onderzoek te willen doen naar het hoger onderwijs en het functioneren hiervan ten opzichte van het hoger onderwijs in de rest van de wereld.

Zo vindt minister Plasterk bijvoorbeeld dat de leeftijd waarop studenten moeten kiezen voor een studie momenteel te laag ligt. Nu kiezen studenten zo rond hun 17e, 18e jaar een voor een studie, Plasterk zei meer te voelen voor een systeem waarin de student pas kiest 'na de poort', dus pas nadat zij al enige tijd gestudeerd hebben.

Positieve reacties Verschillende organisaties rond het hoger onderwijs hebben positief gereageerd op het voorstel van minister Plasterk om de huidige gang van zaken te onderzoeken en af te zetten tegen het hoger onderwijs in de rest van de wereld. De Vereniging van Universiteiten (VNSU) spreken van een verstandig voorstel van de minister. Eerder deze maand liet de vereniging nog weten grote organisatorische en financiële problemen te voorzien als gevolg van de toename van studenten in het hoger onderwijs.

Ook de HBO-raad staat positief ten opzichte van het initiatief. Doekle Terpstra, voorzitter van de raad zegt hierover het volgende: "De grens is al geruime tijd bereikt en het is goed dat de minister het debat hierover aan wilt gaan."

Huidige indeling voldoet niet meer

In Nederland kent het hoger onderwijs twee varianten, namelijk het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het idee dat op de universiteiten alleen maar mensen voor de wetenschap worden opgeleid en dat studenten op het hbo slechts beroepsgerichte vakken behoeven is achterhaald en niet meer van deze tijd. Het aantal studenten is enorm toegenomen en het ingangsniveau van de studenten verschilt sterk van elkaar. Het systeem in het hoger onderwijs dat momenteel gehanteerd wordt is te statisch en geeft geen ruimte aan de veranderende eisen van de student. "Het is niet reëel om maar twee smaken aan te bieden terwijl de student maatwerk vraagt" aldus Doekle Tersptra.

Bron: HBO-RAAD