Miljoenennota opnieuw gelekt: Student weer de pineut

Door Arjan Sinkeldam - 14 September 2009 17:24 - 1557 vertoningen

Uit gelekte stukken van de miljoenennota blijkt dat de regering van plan is om de studiefinanciering de aankomende twee jaar te bevriezen. Dit betekent dat de studenten in ieder geval in 2011 en 2012 niet worden gecompenseerd voor de inflatie. Minister Plassterk verwacht met deze maatregelen in 2011 6 miljoen en in 2012 12 miljoen euro te besparen.

Jaarlijks wordt het bedrag dat studenten aan studiefinanciering ontvangen ter compensatie van de inflatie met een paar procent verhoogd. Deze verhoging betekent voor de student dat de studiefinanciering ieder jaar een paar tientjes omhoog gaat zodat de student er in ieder geval niet op achteruit gaat in de koopkracht. Student slachtoffer bezuinigingen De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen getroffen die de studenten in de portemonnee hebben geraakt. Zo is het collegegeld de afgelopen jaren met € 200,- omhoog gegaan en is het volgen van een tweede studie een stuk duurder geworden.

De studiefinanciering drukt zwaar op de begroting van de regering. Per jaar kost het uitkeren van de studiefinanciering de regering zo'n 4 miljard euro. Het budget voor studiefinanciering was de afgelopen jaren bij de beleidsbepalers al populair waar het bezuinigingen betreft en nu is het dus weer raak. Voor de Landelijke Studentenvakbond, de LSVB, is de maat nu echt vol "de politiek moet een keuze maken, zij mogen de kenniseconomie niet langer verwaarlozen" aldus LSVB voorzitter Gerard Oosterwijk "in plaats vanhet stap voor stap kaalplukken van het hoger onderwijs moet er in worden geïnvesteerd" zo vervolgt hij.

Studentenvakbonden komen in actie

Als reactie op de aanstaande bezuinigingen heeft studentenvakbond LSVB acties aangekondigd. Op dinsdag 22 september zal het LSVB in Den Haag een demonstratie organiseren in de vorm van een openbaar hoorcollege. Met dit openbaar hoorcollege wilt zij de politiek "de les lezen". Het LSVB verwacht dat ongeveer driehonderd mensen aan de demonstratie zullen gaan deelnemen.