Pilot Maatschappelijke stage succcesvol

Door Arjan Sinkeldam - 15 September 2009 15:59 - 1901 vertoningen

Het invoeren van de Maatschappelijke stage op het voortgezet onderwijs verloopt soepel. Dit valt op te maken uit een tussenrapportage dat staatssecretaris van Bijsterveldt vandaag naar de Tweede Kamer heeft verzonden. Uit de rapportage blijkt dat vorig jaar 96% van de middelbare scholen scholieren op stage stuurden. Dit jaar ligt dit percentage op 99%.

"Met nog 2 jaar te gaan voordat de maatschappelijke stage verplicht wordt op alle middelbare scholen stemt dit tot grote tevredenheid" aldus Staatssecretaris van Bijsterveldt.Pilot in volle gang Vanaf 2011 gaan alle middelbare scholieren onder het motto "Samenleven kun je leren" verplicht een aantal uren per jaar stage lopen. De gedachte achter de stage is dat de scholieren moeten gaan inzien hoe leuk het is om iets voor een ander te doen en dat vrijwilligerswerk als een normaal onderdeel van het dagelijks leven moet worden gezien.

Omdat de lancering van een dergelijk massaal project niet van de een op de andere dag te realiseren valt is er vorig jaar met een pilot begonnen. In totaal waren dit twintig projecten waaraan 60.000 scholieren hebben meegedaan. De deelnemende scholieren moesten in totaal 30 uur aan de maatschappelijke stage besteden.

Enkele verbeterpunten... De invoering van de maatschappelijke stage verloopt dus over het algemeen soepel. Er zijn echter enkele verbeterpunten voortgekomen uit de pilot. Zo vindt men vooral in het vmbo het aantal uur dat de scholieren stage moeten lopen te hoog. Hoewel een vmbo-opleiding twee jaar korter duurt dan een vwo-opleiding werd er in de originele plannen toch verwacht dat de scholieren van beide opleidingen het zelfde aantal uren stagelopen.

Staatssecretaris Bijsterveldt erkent de problematiek maar blijft positief. "Het enthousiasme voor de maatschappelijke stage is groot. Dat wil ik vasthouden. Ik heb dan ook oog en oor voor de signalen die ik krijg van scholen. Met de maatschappelijke stage hebben we goud in handen, maar ik wil wel dat het op een verantwoorde manier wordt ingevoerd." Om deze reden wordt het aantal uur dat de scholieren moeten besteden aan de stage aangepast aan de duur van de opleiding. Dit houdt in dat leerlingen uit het vwo 72 uur stage moeten lopen, Havisten 60 uur moeten besteden aan de stage en dat vmbo'ers verplicht 48 gedurende de opleiding met de stage in de weer zijn.

Bron: Ministerie v OCW