Studie-uitval vaak te voorkomen

Door Arjan Sinkeldam - 17 September 2009 14:47 - 2136 vertoningen

Een derde van de uitval in het hoger onderwijs zou te voorkomen zijn. Dit stellen onderzoekers van het bureau Researchned. Dit bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de studiekeuze en het studiesucces van studenten uit het hoger onderwijs.

Vandaag werden de resultaten van dit onderzoek in Utrecht gepresenteerd. Het blijkt dat van alle studenten in het hoger onderwijs ongeveer kwart een in het eerste jaar uitvalt. Studenten die al in het eerste jaar stoppen met de studie hadden op voorhand vaak een verkeerd beeld van de opleiding zeggen de onderzoekers.

Motivatie is in veel gevallen doorslaggevend

Jules Warps, onderzoeker van Researchned, zegt dat inhoudelijk motivatie een goede indicatie is voor het het succesvol afronden van een studie. "Jongeren die vanwege status of het hoge salaris van een later beroep de studie gaan doen, blijken veel vaker in het eerste jaar uit te vallen", aldus Warps.

Verkeerde studiekeuze kost de overheid veel geld Uit de Nationale Denktank van oktober 2007 bleek al dat onderbenutting van capaciteiten van leerlingen, miskenning van toptalent, niet optimale studiekeuze en studie-uitval Nederland veel geld gekost, jaarlijks zo'n 7 miljard euro.

Het kabinet heeft eerder al aangegeven de kwaliteit van het hoger onderwijs te willen verhogen en de uitval tegen te willen gaan. Met hbo is hier al een voorzichtig begin aan gemaakt.

In de agenda zijn de door de overheid gesubsidieerde hogescholen overeengekomen dat zij vaker een intakegesprek met de toekomstige studenten zullen houden, dat er meer energie gestoken gaat worden in de begeleiding van eerstejaarsstudenten en dat zij, waar nodig, bijlessen krijgen op het gebied van rekenen, taal en wiskunde. In de agenda hebben de hogescholen zichzelf tot doel gesteld om in 2013 in de postpropedeutische fase een studierendement van 90% te behalen. Studenten die het toch niet halen krijgen volgens de afspraken een studieadvies en worden begeleid richting een passende studie.