Demonstratie tegen de "uitholling van het hoger onderwijs"

Door Arjan Sinkeldam - 22 September 2009 13:52 - 1376 vertoningen

Het LSVB heeft aangekondigd vandaag te zullen gaan protesteren in Den haag tegen de plannen van het kabinet om verder te bezuinigen op de studiefinanciering. De protesten zullen vandaag vanaf 12.30 plaatsvinden in Den Haag.

Uit gelekte stukken van de miljoenennota bleek eerder al dat het kabinet van plan is om flink te gaan bezuinigen op de studiefinanciering. Bij de presentatie van de Rijksbegroting op Prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet de studiefinanciering de aankomende jaren te gaat bevriezen. In 2011 en 2012 zal de toelage niet worden gecorrigeerd voor de inflatie. Concreet betekent dit voor de student dat zij het in 2011 en 2012 met enkele tientjes minder moeten doen. De bezuinigingen zullen het kabinet 18 miljoen euro opleveren.

De maat is vol Voor de LSVB is de maat vol; "in plaats van stap voor stap kaalplukken van het hoger onderwijs, moet er geïnvesteerd worden" zegt Gerard Oosterwijk, voorzitter van de vakbond. "Tellen we deze maatregelen op bij de klachten van studenten over massaal en niet-uitdagend onderwijs, dan mogen we gewoon niet meer stilzitten. Dit vraagt om actie" zo vervolgt hij. De vakbond zegt dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs de laatste jaren al flink is afgenomen. Eerder besloot het kabinet al om het collegegeld de aankomende jaren met €200,- te verhogen en werd het wettelijk bepaalde collegegeld voor een tweede studie afgeschaft.

Bezuinigingen stroken niet met ambities De LSVB wilt Den haag "de les lezen" over het belang van het van het hoger onderwijs voor de samenleving en zal om deze reden een demonstratie in de vorm van een hoorcollege organiseren. Verschillende sprekers zijn gevraagd om tijdens dit hoorcollege een betoog te houden ten aanzien van het belang van investeringen in het hoger onderwijs voor de gehele samenleving.

Uiteindelijk wil de vakbond bereiken dat het kabinet stopt met de uitholling en meer zal gaan investeren in het hoger onderwijs. Volgens de LSVB is dit de enige wijze waarop Nederland daadwerkelijk de kenniseconomie kan worden die zij zo graag wilt zijn.

Studenten en sympathisanten die aan de demonstraties willen deelnemen kunnen zich vandaag om 12.30 op de verzamelplaats bij het centraal station in Den haag melden.

Bron: LSVB