Stage en studeren in het buitenland populair

Door Arjan Sinkeldam - 4 September 2009 17:46 - 2209 vertoningen

Voor het eerst sinds enkele jaren is het aantal studenten dat een stage of studieperiode in het buitenland volgt weer toegenomen. Dit blijkt uit een rapport dat vrijdag door het Ministerie van OCW is gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt verder dat ongeveer zesduizend Nederlandse studenten die in 2008 in het buitenland stage liepen of studeerden dit deden via het Erasmusprogramma. In de omgekeerde richting kwamen er vanuit het buitenland zo’n 7000 studenten via het programma naar Nederland toe.

Afstuderen en stages via het Erasmusprogramma

Het Erasmusprogramma is in 1987 het leven geroepen door de Europese Unie om de uitwisseling van Europese studenten te stimuleren. Sinds 1987 hebben al ruim 1,9 miljoen Europese studenten gebruik gemaakt van het Erasmusprogramma. In het schooljaar 2007/2008 waren er ruim 162.000 Europese studenten die gebruik hebben gemaakt van het programma.

Internationale stages gestimuleerd door de EU

Afgelopen juni zijn er in Leuven, België tijdens de Top van Leuven afspraken gemaakt over het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen het Europese hoger onderwijs. Een van de speerpunten van deze top was het verhogen van de onderlinge uitwisseling van Europese studenten, bijvoorbeeld in de vorm van stages of colleges in het buitenland.

In het verdrag is vastgelegd dat in 2020 20% van de Europese studenten een studieperiode in het buitenland moet volgen. De cijfers uit het rapport laten zien dat er in de afgelopen periode dus al een stap in de goede richting is gezet om deze doelstelling te behalen.