Academici op het VMBO

Door Arjan Sinkeldam - 7 September 2009 13:41 - 2360 vertoningen

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel dat afgestudeerde bachelors de mogelijkheid geeft bevoegd leraar te worden. Bachelors die tijdens de studie een zogenaamde 'educatieve minor' volgen krijgen hierdoor de bevoegdheid les te geven in het VMBO of de onderbouw van de HAVO en het VWO.

Het voorstel, dat werd voorgedragen door staatssecretaris Van Bijsterveldt, is bedoeld om meer academici voor de klas te krijgen. "Door de educatieve bachelor te volgen kunnen studenten al vroeg ontdekken wat een geweldig vak het leraarschap is, en boren we nieuw goud aan om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten." aldus de staatssecretaris.

Lesgeven met je Bachelor

Na het behalen van het bachelordiploma in de 'educatieve variant' is de afgestudeerde in het bezit van de tweedegraads lesbevoegdheid en mag hij of zij lesgeven aan scholieren van de theoretische leerweg van het VMBO en aan de onderbouw van de HAVO en het VWO. De educatieve minor is tevens een voorbereiding op het halen van de eerstegraads lesbevoegdheid.

In Nederland is er binnen het voortgezet onderwijs een ernstig tekort aan leraren met een academische achtergrond. Het is van belang dat scholieren van het voortgezet onderwijs ook les krijgen van leerkrachten die zelf hebben gestudeerd en onderzoek uitgevoerd. Investeren in onderwijs Er worden in het onderwijs steeds meer inspanningen gedaan om hoger opgeleide professionals het vak in te krijgen. Zo hebben de Hogescholen onlangs in de door hun gepubliceerde kwaliteitsagenda afgesproken meer te investeren in de kwaliteit van docenten. Hoewel de educatieve minor wettelijk gezien nog niet rond is heeft de Tweede Kamer staatssecretaris Van Bijsterveldt eerder dit jaar toestemming gegeven om alvast met de minor voor universitaire studenten te beginnen. Dit studiejaar gaan al tien universiteiten van start om met de minor.

Bron: Ministerie van OCW