Ministerie van OCW blundert met subsidiegelden

Door Arjan Sinkeldam - 8 September 2009 15:52 - 1453 vertoningen

Sinds 2007 is er door het ministerie van OCW bijna 100 miljoen euro aan subsidie voor universiteiten verkeerd verdeeld. Zo zou de Universiteit van Tilburg de afgelopen jaren 40 miljoen euro aan subsidie teveel hebben ontvangen. De Technische Universiteit van Delft heeft daarentegen weer 40 miljoen euro te weinig  ontvangen.

De oorsprong van de fouten zouden liggen in het nieuwe verdeelsysteem. Dit systeem is ten tijde van de introductie van het Bachelor-Mastersysteem ingevoerd en heeft de nodige problemen met zich mee gebracht. Door een verkeerde verdeelsleutel hebben enkele universiteiten te weinig geld ontvangen terwijl andere universiteiten juist veel te veel aan subsidie hebben ontvangen.

Onterecht ontvangen subsidie hoeft niet terug te worden betaald

De universiteiten die teveel aan subsidiegeld hebben ontvangen hoeven dit van minister Plasterk niet terug te betalen. Veel van de universiteiten dachten dit geld terecht te ontvangen en hebben het rond de invoering van het Bachelor-Mastersysteem uitgegeven. Zij kunnen dit nu dus niet meer terug betalen. De universiteiten die te weinig geld hebben ontvangen krijgen dit geld alsnog uitbetaald, zij het verspreid het over een periode van 14 jaar.

D66 eist opheldering D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft aangegeven opheldering over de zaak te willen. Zo wil hij van minister Plasterk weten waarom de achtergestelde universiteiten zo lang op het geld moeten wachten. Volgens de fractievoorzitter is een periode van 14 jaar veel te lang en kunnen de universiteiten hier niet op wachten, zeker niet nu de toestroom van het aantal studenten zo fors toeneemt.