Stageplaza steunt initiatief jaar maatschappelijke dienstplicht

Door Jasmine Hakkert - 22 December 2011 18:11 - 2878 vertoningen

Stageplaza staat achter het idee van minister Hille om een jaar maatschappelijke dienstplicht in te voeren. Minister Hille wil dat scholieren na de middelbare school één jaar een maatschappelijke stage lopen. "Ook wij ervaren een maatschappelijke stage als toegevoegde waarde voor iedere scholier of student."

"Stageplaza heeft al dertien jaar ervaring met het bemiddelen tussen bedrijven en studenten. Wij zien de laatste tijd dat de vraag naar een maatschappelijke stage van drie dagen tot vijf dagen steeds meer toeneemt. Steeds meer scholen verplichten de maatschappelijke stage. Wij vinden dat het niet schoolgebonden moet zijn of je een maatschappelijke bijdrage levert. Als deel van de maatschappij zou je dit sowieso moeten doen.

Wij ervaren dat studenten die stages hebben gelopen van grotere waarde zijn op de arbeidsmarkt. Het is niet meer alleen de droge theorie, ze staan in het bedrijfsleven en in de maatschappij. Zelfs een gewone stage zorgt er vaak al voor dat de student meer bewust wordt van de wereld om zich heen. Dit geluid horen wij ook van bedrijven die stagiairs bij ons zoeken. Een stagiair is een toegevoegde waarde voor een bedrijf, maar een stage ook een toegevoegde waarde voor de maatschappij."

Of het initiatief daadwerkelijk wordt doorgevoerd is natuurlijk afwachten. Maar zodra er zekerheid komt over dit initiatief, zal Stageplaza haar best gaan doen een maatschappelijk steentje bij te dragen. "Op welke manier we dat gaan invullen, hebben we nu al wel wat ideeën over. Wij zullen er in ieder geval klaar voor zijn als de eventuele invoering van start gaat. Wij vinden maatschappelijke dienstplicht een goed initiatief, waarbij wij graag zullen bijdragen aan de realisatie."