De luie, feestende student bestaat bijna niet meer

Door Sanne Linsen - 10 Maart 2011 16:30 - 1502 vertoningen

Stichting OER, een onafhankelijke studentenorganisatie dat zich bezig houdt met de kwaliteiten van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht, heeft onderzoek gedaan onder Utrechtse studenten en hun perspectief op studievertraging.Hieruit bleek dat maar liefst 46% van de 802 ondervraagde studenten studievertraging heeft.

Centraal in het onderzoek werden studenten gevraagd waarom ze studievertraging oplopen. De studenten denken zelf vertraging op te lopen door het volgen van extra vakken, studeren in het buitenland en het volgen van een tweede studie. Ze geven aan dat ze het niet erg vinden dat zij langer studeren, omdat ze zelf kiezen voor de activiteiten die de studievertraging veroorzaken. Studenten ervaren de vertraging door nevenactiviteiten als iets nuttigs.

In de ogen van de studenten doen ze er alles aan om zo snel mogelijk te studeren, maar kan de universiteit hier aan bijdragen door betere begeleiding, roosters en voorlichting. Ook een flexibele houding van de universiteit kan studievertraging beperken. Het kabinet heeft plannen om te bezuinigen op het hoger onderwijs, waarop een op de vier studenten zegt sneller te gaan studeren. Sneller studeren kan bereikt worden door minder nevenactiviteiten naast de studie, wat leidt tot minder kennis en vaardigheden en een verschraling van het studentenleven.

Bron: Stichting-OER.nl en Stichting OER Rapport Studievertraging