Staatsschuld wordt op studenten afgewenteld

Door Sanne Linsen - 15 Maart 2011 12:03 - 2449 vertoningen

De basisbeurs in de masterfase wordt afgeschaft. Studenten hebben twee jaar minder recht op hun OV en de regels voor de aanvullende beurs worden aangescherpt.

Dit staat vermeld in de recent verschenen; Beleidsnotitie Studiefinanciering van het Ministerie van OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap). "Studenten voelen dit in hun portemonnee, maar krijgen er niks voor terug. Dit geld wordt niet geïnvesteerd in het onderwijs", aldus Guy Hendricks.

Op dit moment hebben studenten met een studie van vier jaar, tot drie jaar langer recht op een OV- jaarkaart. Dit zal ingekort worden tot maar een jaar na de normale studieduur. Deze maatregel kent nog meer financiële gevolgen voor de student dan de al reeds genomen maatregel voor de langstudeerders. Het openbaar vervoer wordt een grote kostenport voor deze studenten. Hendricks: "Studenten zouden de mogelijkheid moeten krijgen hun OV te lenen. Dat is niet alleen voor studenten maar ook voor vervoersbedrijven een betere oplossing."

De aanvullende beurs in de masterfase zal behouden blijven, maar steeds minder studenten kunnen hier gebruik van maken. Dit geldt voor diegene met weigerachtige of onvindbare ouders en studenten met kinderen krijgen te maken met het afschaffen van de partnertoeslag. Voorzitter Guy Hendricks: "Groepen studenten worden financieel keihard geraakt, niet alleen door de langstudeerdersboete maar ze krijgen er nu ook nog een sociaal leenstelsel en een inperking van het reisrecht bij."

Bron: Iso.nl