Stagebeleid Nederland sterk verbeterd

Door Sanne Linsen - 23 Maart 2011 14:23 - 3377 vertoningen

In 2008 hield Stageplaza.nl een nationaal studentenonderzoek waarmee gegevens verzameld werden met betrekking tot stages op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om een beeld te krijgen in de trends en ontwikkelingen heeft Stageplaza.nl afgelopen weken opnieuw onderzoek gedaan en daaruit zijn zeer positieve resultaten naar voren gekomen.

Ruim 850 studenten hebben de afgelopen twee maanden deelgenomen aan het studentenonderzoek. Dit onderzoek van Stageplaza.nl toont aan dat studenten hun stage nu veel beter beoordelen dan 3 jaar geleden. Studenten gaven een oordeel over hun stage door middel van een cijfer. In 2008 kwam dit gemiddeld uit op een 6,8 en nu scoren de bedrijven waar studenten hun stage ervaring opgedaan hebben maar liefst een 7,6! De positieve groei in het eindcijfer kent een aantal oorzaken waar bedrijven zich, in de ogen van de student, de afgelopen jaren sterk in hebben ontwikkeld.

Studenten gaven in 2008 aan dat hun kwaliteiten werden onderschat en ze meer begeleiding vanuit het bedrijf nodig hadden om zichzelf beter te kunnen ontwikkelen. Ook kwam naar voren dat studenten, wanneer ze voor een 2e keer stage zouden moeten lopen, interessantere werkzaamheden zouden willen uitvoeren. Uit het recente onderzoek van Stageplaza.nl in 2011 blijkt dat studenten over het algemeen tevreden zijn over de begeleiding die ze krijgen vanuit het bedrijf waar ze stage lopen. Ze geven aan dat ze veel verantwoordelijkheden toegewezen krijgen en ze worden sneller in het diepe gegooid. Hierdoor leren ze zichzelf beter kennen en ontwikkelen ze zichzelf sneller binnen het bedrijfsleven. Op deze manier leren ze met verantwoordelijkheden om te gaan en durven ze meer initiatief te nemen, waardoor ze uiteindelijk meer in te brengen hebben tijdens hun stage.

43% van alle studenten kreeg in 2008 een baan aangeboden bij hun stagebedrijf, maar slechts 4% hiervan is op dit aanbod ingegaan. Dit in tegenstelling tot 2011, waarbij 30% van alle respondenten bij hun stagebedrijf aan de slag is gegaan. Het feit dat veel meer studenten een baan aannemen geeft aan dat ze zichzelf niet alleen bewezen hebben binnen het bedrijf, maar ook dat het bedrijf aansluit op de wensen van de stagiair. Als dit percentage blijft groeien is dit ook positief voor de economie. Studenten zullen na een afstudeerstage sneller een baan vinden waardoor de economie op lange termijn aansterkt.