Student krijgt niet genoeg stagebegeleiding vanuit school

Door Samantha van Laar - 26 Mei 2011 15:48 - 1835 vertoningen

In een eerder onderzoek van Stageplaza kon je al lezen dat stagiaires in het algemeen vrij positief zijn over hun stage en hun stagebedrijf. Maar in een recent onderzoek van de Stagemonitor van StudentenBureau staan wat minder positieve feiten over de stagebegeleiding vanuit school.

30% van de ondervraagden geven de begeleiding die zij krijgen vanuit hun opleiding een onvoldoende. Klachten zijn onder andere: te weinig uitleg over het stageverslag, te weinig contact tussen het stagebedrijf en de stagebegeleider vanuit school en te weinig contact tussen student en de begeleider. Er zijn volgens studenten niet genoeg contactmomenten waarin zij de voortgang van hun stage kunnen bespreken. Dit leidt ook tot problemen tussen wat de school van de student verwacht en wat het bedrijf van de stagiaire verwacht.

Hogescholen, met name in het zuiden van het land, proberen dit probleem (deels) op te lossen door de studenten in duo's te laten afstuderen. Hiermee bespaart de school tijd en kosten, en kunnen de leerlingen elkaar helpen. De vraag is alleen of dit het probleem zal verhelpen.In het onderzoek van de Stagemonitor van StudentenBureau geven studenten hun stagebegeleider gemiddeld een 7.1 en hun stage een 7.5. Dit komt overeen met het recente onderzoek van Stageplaza waarin studenten hun stage gemiddeld een 7.6 geven.

Bron: nu.nl