Probleem stageaanbod door hoge stagevergoeding

Door Marjolein van de Flier - 12 Oktober 2012 10:57 - 1640 vertoningen

In een artikel van donderdag 27 september 2012 op de website van het Financieel Dagblad gaat voorzitter Jan van Zijl van de MBO-Raad in op cijfers van het CBS die op een stijgende jeugdwerkloosheid wijzen. Van Zijl vindt dat er een doorstrart moet komen voor het actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid, zoals dat enkele jaren geleden werd opgetuigd.

De titel van het artikel luidt: ‘Jongeren meer stages aanbieden.’ Dat er meer stageplaatsen moet komen is niet nieuw. Al in augustus kwam FNV Jong in samenwerking met de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met een rapport waaruit bleek dat één op de vijf mbo-studenten geen stage vindt.

Van Zijl gaat in het interview in op de vraag wat er moet gebeuren om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Volgens hem “moeten werkgevers zorgen dat er voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken zijn; die aantallen zijn dit jaar met respectievelijk 4% en 8% gedaald. Voor bedrijven die moeite hebben het hoofd boven water te houden heeft dat niet de eerste prioriteit. Maar bedrijven die wel ruimte hebben, roep ik op die plekken ook aan te bieden.”

Rob Kriegsman, algemeen directeur StagePlaza.nl, is blij dat het probleem rondom de mbo-stages erkend wordt en er naar een oplossing gezocht wordt. Volgens hem ligt het probleem bij de hoge vergoedingen die mbo-studenten ontvangen. BBL studenten ontvangen als stagevergoeding een ruim maandsalaris. Hierdoor zijn bedrijven niet in staat meerdere stagiaires aan te nemen, omdat ze kortweg het geld er niet voor hebben. Volgens Kriegsman moet de stagevergoeding voor mbo-studenten dus omlaag. Op die manier kan het tekort aan stages worden opgelost en zullen meer studenten een stage vinden.