Meer geld voor Erasmus

Door Marjolein van de Flier - 28 November 2012 16:09 - 1480 vertoningen

Goed nieuws voor het Erasmus-programma. Vanaf 2014 is er meer geld beschikbaar voor Erasmusbeurzen. Het budget voor Erasmus gaat vrijwel zeker met vijftig procent omhoog.

Het Erasmus-programma is een programma dat deel uitmaakt van het Leven Lang Leren programma. Stageplaza en Globalplacement zijn aangesloten bij dit programma. Met het programma wil de Europese Commissie uitwisselingen van studenten en docenten bevorderen en Europese activiteiten in het hoger onderwijs ondersteunen. Als hogescholen en universiteiten in Nederland over een zogenoemde Erasmus University Charter (EUC) beschikken, kunnen zij deelnemen aan het Erasmusprogramma en een aanvraag voor subsidie doen. Deze subsidie wordt uitgekeerd aan studenten en docenten die voor een stage of uitwisselingsprogramma naar een ander Europees land gaan.

Helaas is er in 2012 te weinig geld voor het Erasmusprogramma. Deze teert nu al op het potje van 2013. Er moet dus wel iets gebeuren om Erasmus te redden tot 2014. Vanaf dan is er sowieso genoeg geld voor het programma. Volgens Eurocommissaris Androulla Vassilliou kunnen regeringsleiders helpen door het programma op te nemen in de begroting voor 2013. Dit is lastig, omdat heel Europa te maken heeft met de crisis.

Toch is het Erasmus-programma populair onder de Europese politici. De onderwijscommissie van het Europese parlement heeft vandaag opgeroepen meer geld te besteden aan Erasmus. Volgens de commissie moeten vijf miljoen studenten de kans krijgen om ergens anders in Europa te gaan studeren.